Forurettede

Er du offer for en forbrydelse, har du i visse tilfælde krav på at få beskikket en bistandsadvokat.
Jeg har stor erfaring i arbejdet som bistandsadvokat ligesom MEYN ADVOKATER har advokater, der har specialiseret sig i sager med personskadeerstatningsret.

Din bistandsadvokat assisterer dig i forbindelse med afhøringer hos politiet og i retten.
Bistandsadvokaten beregner og opgør endvidere dit erstatningskrav mod gerningsmanden.

Det koster dig ikke noget at få beskikket en bistandsadvokat. Advokaten honorar betales af det offentlige eller din retshjælpsforsikring.