Erstatning

Såfremt du har været uberettiget anholdt, varetægtsfængslet eller udsat for andre indgreb som ransagning, visitation, beslaglæggelse etc., har du mulighed for at få erstatning.

Jeg har stor erfaring med at sikre sine klienter erstatning i disse tilfælde. Bemærk, at det som udgangspunkt er Rigsadvokaten, der betaler udgiften til advokat, hvis du tilkendes erstatning.