Omkostninger

I alle sager – også straffesager – er det hovedreglen, at den part, der taber, skal betale sagens omkostninger.

Hvis du bliver frifundet, skal du ikke betale omkostninger til din forsvarer.
Hvis du bliver dømt, opkræver politiet alle omkostninger hos dig – herunder omkostninger til din forsvarer.

Det er altid dommeren, der fastsætter sagens omkostninger og bestemmer, hvem der skal betale.

Salæret til advokaten bliver almindeligvis opgjort ud fra den anvendte tid til forberedelse og retsmøder. Timetaksten til forsvarsadvokater er fast.

Der er ingen forskel på omkostningerne, hvis du får beskikket en advokat eller selv vælger en. Du kan dog blive pålagt at betale omkostninger til advokatens rejsetid og transportudgifter uanset sagens udfald.

Jeg vil altid gerne høre om din sag.

Du er derfor altid velkommen til at kontakte mig på telefonnummer 29 91 30 50, for at høre nærmere om dine muligheder eller få en fortrolig vurdering af din sag.

Jeg giver dig gerne min vurdering af din sag, uden at dette skal koste dig noget!