Indsatte

Jeg sikrer, at du ved en eventuel dom kommer til at afsone under de forhold, der er bedst for dig. Det er som udgangspunkt din sagsbehandler ved Kriminalforsorgen, der hjælper med de nødvendige ansøgninger m.m.

Dette er imidlertid ikke altid er tilstrækkeligt til at sikre, at du kan afsone under rimelige vilkår, hvorfor jeg også bistår med dette uden yderligere omkostninger for klienten.